Saundra Williams

Saundra Williams studeerde Sociale Wetenschappen aan de universiteit Utrecht. Zij werkt momenteel bij het Bijlmer Parktheater als Manager Krater Art & Community. Daarnaast geeft zij als gastdocent het vak  “Interculturele Communicatie” op de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam en het vak “ Agogisch Handelen” bij de Hogeschool van Amsterdam(HvA).

Saundra heeft ruim 18 jaar ervaring in de maatschappelijke en  culturele sector als jongerenwerker, trainer, consultant en projectleider.  Zij zit in de Raad van Toezicht van de Masteropleiding Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Als nevenactiviteit zit zij in het bestuur van Heesterveld Community en Stichting VIG van Raymi Sambo.

Zij is de oprichtster van Mosa, een Media Talent Platform in Amsterdam waar talentvolle jongeren gecoacht worden in media en debat. Mosa heeft in 2005 in de landelijke contest ‘Inspiratie voor Integratie’ de derde prijs gewonnen.