Trainingen

Going Social organiseert, op eigen initiatief of in opdracht van derden, trainingen voor specifieke doelgroepen die woonachtig zijn in Amsterdam Zuidoost of een professionele binding hebben met het gebied.

Hiermee investeert Going Social in continue ontwikkeling van kennis en expertise van bewoners en professionals die bijdragen aan een inclusieve samenleving waar diversiteit een belangrijke rol speelt.

De trainingen zijn gericht op talentontwikkeling en het bevorderen van zakelijke skills. Dit kan variëren van een korte dagcursus tot cursussen die uit meerdere modules zijn opgebouwd.

De trainingen kunnen ook voor verschillende doelgroepen op andere locaties worden verzorgd. Dit is met name interessant voor stadsdelen en gemeenten die net als Amsterdam Zuidoost waarde hechten aan diversiteit en participatie.

Meer weten? Mail naar info@going-social.nl of klik hieronder voor meer informatie over de trainingen.