Programma

Het uitgangspunt van de training ‘Ondernemen met passie’ is dat je als jonge ondernemende professional (in spé)  al actief bezig bent met eigen initiatieven op cultureel of sociaal-maatschappelijk gebied en wilt leren hoe je je ideeën kan vertalen naar concrete producten waarmee je omzet kunt genereren. Tijdens de training ontwikkel je je vaardigheden binnen de context van de sociale sector en leer je deze praktisch toe te passen op je eigen concept. Naast het volgen van de trainingsmodules, krijg je individuele coachsessies, waarin je jouw persoonlijke aandachtspunten kunt bespreken.

Na het succesvol doorlopen van de training ontvang je een certificaat en presenteer je jezelf aan de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost en overige lokale belangstellenden. Je kan je vervolgens aansluiten bij Going Social en (deel)opdrachten uitvoeren voor diverse opdrachtgevers of zelfstandig met je eigen projecten aan de slag.

Modules

1. Behoefteonderzoek
In deze module doe je gericht onderzoek naar je potentiele klanten in een bepaald gebied. Je bekijkt wat de wensen en aandachtpunten zijn en stelt op basis hiervan een klantprofiel op.

2. Productontwerp
Deze sessies zijn erop gericht je concept uit te werken tot een concreet product dat je aan de door jou geselecteerde doelgroep kunt aanbieden. Je leert beter inspelen op de behoeften van die doelgroep en jouw passie te vertalen naar een product of dienst dat goed verkoopbaar is.

3. Ondernemen
Hoe creëer je een waarde propositie voor jouw product of dienst? Welk business model past daar het best bij? Je leert belangrijke randvoorwaarden voor het ondernemen in de sociale en culturele sector en past deze toe op je eigen business case.

4. Financiering 
In dit onderdeel van de training ga je actief aan de slag met het vinden van financiering voor jouw product of dienst. Je onderzoekt verschillende financieringsmogelijkheden zoals fondsenwerving, subsidie aanvragen en crowdfunding, die in de culturele en sociaal-maatschappelijke sector gebruikelijk zijn.

5. Zakelijk schrijven
In deze module ontwikkel je je vaardigheden voor zakelijk schrijven. Je krijgt tools aangereikt op het gebied van een zakelijke schrijfstijl en structuur en gaat tenslotte zelf aan de slag met het opstellen van jouw plan of offerte.

6. Personal branding
In de module Personal Branding leer je jezelf en je aanbod te presenteren als een merk. Je kijkt gericht naar jezelf, jouw kwaliteiten, ambities, beoogde klantgroep en de marketingstrategie waarmee jij je zakelijke ambities wilt waarmaken.

7. Inspirerend pitchen
In de laatste module leer je een inspirerende  presentatie voorbereiden, met het oog op de bijeenkomst, die wordt georganiseerd voor Stadsdeel Amsterdam Zuidoost en overige belangstellenden. Je werkt aan een korte pitch over jezelf en wat jij met jouw product of dienst zou kunnen betekenen voor jouw doelgroep in Amsterdam Zuidoost.