Het collectief van Going Social bestaat uit young potentials en ervaren freelance professionals.  Binnen het brede domein van cultuur en maatschappij verzorgen wij individueel of samen projecten voor verschillende opdrachtgevers. Door de krachten te bundelen hebben wij een team met ervaring op zowel managementniveau als in de uitvoering. Wij richten ons op talentontwikkeling en  participatie van verschillende doelgroepen binnen kunst, cultuur, (social) media, sport, healthy lifestyle, onderwijs, arbeidsmarkt en ondernemerschap.