Stephanie Duncan Williams

heeft een warm hart voor de mens en de verhalen die hen maakt tot wie zij zijn. Om deze reden heeft zij na het behalen van haar bachelor diploma in Reclame, Marketing & Communicatie ervoor gekozen om haar passie na te streven; anderen inspireren om vanuit hun authenticiteit te opereren in hun daadwerkelijke kracht. Dit vertaalt zich onder andere in haar dienstbaarheid naar de gemeenschap toe. Met name via projecten die zich focussen op de ontwikkeling van jongeren en minderheidsgroepen, door starters te helpen om tot de kern van hun bestaansreden te komen en in haar voormalige rol als officiële ambassadrice oftewel als Miss Charme van Amsterdam Zuidoost.

Haar voldoening haalt ze dan ook uit het empoweren met het verlangen om de horizon van haar luisteraars te verbreden. De booschap die ten grondslag ligt van al haar activiteiten is helder, doelgericht en roept aan tot actie.

“Uncover the signature of your story!”