Mind Your Future

Met Mind Your Future worden laagdrempelige empowermentprogramma’s aangeboden aan jongeren uit Amsterdam Zuidoost. Binnen deze programma’s worden verschillende disciplines ingezet om jongeren actief te laten participeren, zoals groepsgesprekken, creatieve werkvormen of kleine talkshows, waarin jongeren onder begeleiding van een professional inzoomen op voor hen relevante thema’s zoals seksualiteit, op jezelf wonen, budgetteren, identiteit of discriminatie.

Met activiteiten, die aansluiten op hun eigen passie of interesse als middel, worden jongeren gecoacht in het versterken en ontwikkelen van hun talenten, eigen kracht en sociale competenties. Belangrijk hierbij is dat het aanbod wordt afgestemd op de vraag van de doelgroep. Samen met hen wordt een inhoudelijk programma samengesteld, zodat de deelnemers niet alleen participeren, maar zelf ook een belangrijke rol spelen in het vorm geven van hun talentontwikkeling.

Jongeren die dat willen, kunnen ook als producent een event organiseren dat ten goede komt aan hun eigen achterban in Amsterdam Zuidoost. Indien zij hiervoor extra middelen nodig hebben, zullen zij worden toegeleid naar partijen als Venzo of Pozo die hen kunnen begeleiden bij het doen van een aanvraag voor een bewonersinitiatief.

MASTERCLASS MINDSET & LEADERSHIP met Astrid Elburg

De eerste masterclass over mindset en leadership is achter de rug. 15 ambitieuze dames hebben hun professionele doelen met elkaar durven delen om op die wijze van elkaar te leren en elkaar ertoe aan te zetten om er met de volle 100 procent voor te gaan. In de woorden van Astrid is het volgende essentieel […]

Terugblik spelletjesdag ’t Spinnewiel

Spelletjesdag FIT & FUN was een groot succes! Het evenement dat op 1 oktober plaatsvond in het ’t Spinnenwiel is bezocht door bewoners van alle leeftijden. Onder het genot van een hapje en een drankje wisten zowel jongeren als ouderen elkaar op te zoeken voor een gezellige babbel, maar vooral ook voor een potje bingo, […]

Meld je aan voor het project EigenWijs

“Geld geeft status!”“Seks moet vooral leuk zijn!”“Ik weet wie ik ben en wat ik wil!”“Om gelukkig te zijn, moet je veel vrienden hebben!” Ben je het met het bovenstaande eens of juist helemaal niet? Meld je aan voor het Project Eigenwijs en praat erover mee! Vanaf dinsdag 15 oktober start er weer een editie van […]