Mind Your Future

Met Mind Your Future worden laagdrempelige empowermentprogramma’s aangeboden aan jongeren uit Amsterdam Zuidoost. Binnen deze programma’s worden verschillende disciplines ingezet om jongeren actief te laten participeren, zoals groepsgesprekken, creatieve werkvormen of kleine talkshows, waarin jongeren onder begeleiding van een professional inzoomen op voor hen relevante thema’s zoals seksualiteit, op jezelf wonen, budgetteren, identiteit of discriminatie.

Met activiteiten, die aansluiten op hun eigen passie of interesse als middel, worden jongeren gecoacht in het versterken en ontwikkelen van hun talenten, eigen kracht en sociale competenties. Belangrijk hierbij is dat het aanbod wordt afgestemd op de vraag van de doelgroep. Samen met hen wordt een inhoudelijk programma samengesteld, zodat de deelnemers niet alleen participeren, maar zelf ook een belangrijke rol spelen in het vorm geven van hun talentontwikkeling.

Jongeren die dat willen, kunnen ook als producent een event organiseren dat ten goede komt aan hun eigen achterban in Amsterdam Zuidoost. Indien zij hiervoor extra middelen nodig hebben, zullen zij worden toegeleid naar partijen als Venzo of Pozo die hen kunnen begeleiden bij het doen van een aanvraag voor een bewonersinitiatief.

Sister Circle Brunch

Op Internationale Vrouwendag organiseert Stephany Biezen vanuit Going Social samen met Saundra Williams en Minchenu Maduro een Sister Circle evenement. Onder het genot van een heerlijke brunch creëren zij een vruchtbare omgeving voor open gesprekken van vrouw tot vrouw. Het thema dat dit jaar centraal staat is: vrijheid. Wat betekent vrijheid voor jou? Hoe kunnen […]

Going Social bestaat 15 jaar

Going Social bestaat dit jaar 15 jaar! Wat een mijlpaal. Sinds januari 2005 zet de stichting zich in voor talentontwikkeling, participatie en zichtbaarheid van verschillende doelgroepen. Dat is is de loop der jaren gedaan onder verschillende namen: Youth Connection, ArtFX en vervolgens Going Social. Ondanks al deze aanpassingen, is één ding centraal blijven staan: ons […]

Going Social feliciteert Stichting Buurtsalon Zuidoost

De nieuwe stichting ‘Buurtsalon Zuidoost’, opgericht door betrokken bewoners, zal vanaf 1 april de exploitatie van Buurtsalon ’t Spinnewiel verzorgen. Voorzitter Stephano Albert Stoffel en secretaris/penningmeester Sara Murawski zijn de afgelopen week warm verwelkomd door de vrijwilligers en zullen zich samen inzetten voor de ontwikkelingen in de buurtsalon. Tot aan 1 april verzorgt Going Social het management.